ešk


4D Účetnictví Mac - Windows

Vytvořili jsme pro Vás program účetnictví pro MacOS a Windows, který je přehledný, snadno ovladatelný a zároveň natolik komplexní, že zcela vyhoví i potřebám finančního řízení firmy. Možnost definice souvztažností pro automatické účtování, dávkové předkontace a dávkové zaúčtování dokladů, tvorba a tisk definovatelných přehledů, sestava souhrnných výpočtů, rozborů a trendů vývoje, plánování a vyhodnocování rozpočtu, komplexní modul saldokonta závazků a pohledávek v české i zahraniční měně s optimalizačními funkcemi, středisková a zakázková analýza výnosů a nákladů, tisk zákonem stanovených výkazů, funkce vnitřního auditu a integrity účetních dat, to jsou nástroje, které Vám poskytnou komfort při vedení účetnictví a provádění controllingu .

> verze 4D Účetnictví Windows
> verze 4D Účetnictví Mac OS X - macintosh
> finanční účetnictví
> vedení účetnictví dle platných předpisů
> definice souvztažností pro automatické účtování
> možnost dávkové předkontace a dávkového zaúčtování
> evidence pohledávek a závazků i v měně
> zákonné výkazy přiznání DPH
> střediskové účetnictví, uzávěrky, výkazy
> plánování a vyhodnocování rozpočtů
> uživatelem definovatelné rozbory a analýzy
> analýza akcí a zakázek
> provádění měsíčních uzávěrek a tisku příslušných finančních výkazů


4D Logistika

Osloví Vás svým rozsahem. Skladba a návaznost agend i jejich komplexnost umožňuje v každé fázi zpracování získávat nejúplnější informace o stavu Vašich obchodních případů. Mnoho nástrojů a kontrolních mechanizmů zajistí správné zpracování. Široká variabilita, sledování průběhu zakázky od poptávky zákazníka, nabídky, potvrzení objednávky, objednání zboží od dodavatele nebo jeho výroby, výdej, fakturaci až po platbu a vyhodnocení odběratele, výpočet cen, poskytování a kombinace různých slev, speciálních ceníků, bonusů, volby nejvhodnějších dodavatelů, obrátkovost zboží, vyhodnocování ležáků, generování návrhů dodavatelských objednávek, tyto a mnoho dalších funkcí Vám budou pomocníky ve složitém oboru logistiky.

> verze 4D Logistika Windows
> verze 4D Logistika Mac OS X - macintosh
> standardní celní a evidenční sklady
> obchod, nabídky, poptávky, objednávky, zálohy
> automatické blokování zboží a upozornění na možnost expedice
> nastavení kreditu zákazníka, evidence plateb
> vyhodnocování obratů zákazníků
> automatické generování návrhu dodav. objednávek
> obrátkovost zboží, vyhodnocování ležáků
> nákup, dodavatelské vztahy
> výpočty a kalkulace prodejních cen
> volby cenových a slevových strategií
> montáž, výrobní příkazy, kalkulační listy výrobků
> výpočet odměn pro dealery
> rentabilita a ziskovost prodejů
a další


4D Jednání> síťový provoz s nastavením práv uživatelů
> podrobná evidence všech obchodních partnerů
> evidence dílčích jednání u zákazníka s podrobným popisem
> evidence kontaktních osob s jejich podrobným popisem
> evidence produktů nabízených zákazníkovi
> přiřazení určité důležitosti nebo perspektivity
> plánování termínů jednání včetně upozorňování
> plánování termínů schůzek podle interního kalendáře
> přiřazení záznamu určité osobě (založil)
> libovolné vyhledávání podle všech polí, které záznamy tvoří
> tisk štítků
> evidence prodejů určitému zákazníkovi (záruční listy) záznamu
a další


Copyright © 2007 >Exacta 2002< All Rights Reserved.
www.4D.com

extra